A Köznevelési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint bizonyos feladatokkal történő megbízás, illetőleg más feltételek fennállás esetében a pedagógusok számára kötelező pótlékokat kell biztosítani. Ezek mértékét a Köznevelési törvény az illetményalaphoz viszonyítva határozza meg. Ezért mindenek előtt tisztában kell lennünk az illetményalap mértékével, amelyet a 101.500 Ft-os vetítési alaphoz kötődően határoz meg a Köznevelési törvény az alábbiak szerint.

A pedagógusok számára kötelezően biztosítandó pótlékok összegét a Köznevelési törvény az illetményalap függvényében a következő határok között rendeli el. 2023. január 1-jétől a vetítési alap, az egyes fokozatokhoz tartozó illetményalap, valamint a kötelező pótlékok alsó és felső határa így alakul.