Pedagógusok és más köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók szabadsága

Figyelem: ez a cikk a törvényjavaslat június 6-i benyújtásával bekövetkezett változásokat is tartalmazza!

Új rendelkezések lépnek életbe a Státusztörvény tervezete 90. §-ának rendelkezései szerint a pedagógusok és más köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló munkavállalók szabadságával kapcsolatban, amely szerint a szabadság alapszabadságból, szülői szabadságból, apasági szabadságból és pótszabadságból tevődik össze. Az alapszabadság azonban naptári évenként – az eddigi alapszabadság + pedagógus pótszabadság összesen 46 napjától eltérően – 50 napra emelkedik. A törvény 2023. június 1. napjára tervezett bevezetése esetén az érintett a 2023. naptári évre a korábbi 46 nap és a Státusztörvény rendelkezései szerinti 50 nap szabadság időarányos részére lett volna jogosult, de a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 2024. január 1-jei hatályba lépése miatt ez a probléma már nem áll fenn. 2023-ban tehát a pedagógus alapszabadsága és pótszabadsága 46 nap, 2024-ben pedig a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók alapszabadsága 50 napra emelkedik. 2024. január 1-jétől tehát a pedagógusok és a Státusztörvény 3. § 24. pontjában meghatározott nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak (dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns) alapszabadsága egységesen 50 napra módosul.

A törvény 90. § (3) bekezdése – az eddigi rendelkezésekhez hasonlóan – úgy szól, hogy az évi ötven munkanap alapszabadságból a munkáltató legfeljebb tizenöt munkanapot igénybe vehet az alábbi esetekben illetve célokkal:
a) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó
pedagógiai szakszolgálati tevékenység céljára,
b) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés céljából, vagy
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus esetében – a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével – a nevelési évben adják ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályba lépő új jogszabállyal a szabadság alapszabadság és pótszabadság kategóriái módosultak. Az eddigiekben a pedagógusoknak és egyes nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltött munkavállalóknak munkakörük jogán évi 25 nap pedagógus pótszabadság járt, ez most beolvadt az alapszabadság kategóriájába. Pótszabadság jár a munkavállalónak első házasságkötése alkalmából, a nagyszülőnek unokája születése esetén, valamint a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeket nevelő szülőnek. A törvénytervezet 91. § (3) bekezdésében a Munka törvénykönyvében foglaltakkal azonosan úgy rendelkezik, hogy a munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló legalább öt munkanappal korábban közölt kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni

Figyelem: ez a cikk a törvényjavaslat június 6-i benyújtásával bekövetkezett változásokat is tartalmazza!

Új rendelkezések lépnek életbe a Státusztörvény tervezete 90. §-ának rendelkezései szerint a pedagógusok és más köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló munkavállalók szabadságával kapcsolatban, amely szerint a szabadság alapszabadságból, szülői szabadságból, apasági szabadságból és pótszabadságból tevődik össze. Az alapszabadság azonban naptári évenként – az eddigi alapszabadság + pedagógus pótszabadság összesen 46 napjától eltérően – 50 napra emelkedik. A törvény 2023. június 1. napjára tervezett bevezetése esetén az érintett a 2023. naptári évre a korábbi 46 nap és a Státusztörvény rendelkezései szerinti 50 nap szabadság időarányos részére lett volna jogosult, de a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 2024. január 1-jei hatályba lépése miatt ez a probléma már nem áll fenn. 2023-ban tehát a pedagógus alapszabadsága és pótszabadsága 46 nap, 2024-ben pedig a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók alapszabadsága 50 napra emelkedik. 2024. január 1-jétől tehát a pedagógusok és a Státusztörvény 3. § 24. pontjában meghatározott nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak (dajka, könyvtáros, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi támogató, gyógytornász, intézményi titkár óvodában, iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben, ápoló, rendszergazda, laboráns) alapszabadsága egységesen 50 napra módosul.

A törvény 90. § (3) bekezdése – az eddigi rendelkezésekhez hasonlóan – úgy szól, hogy az évi ötven munkanap alapszabadságból a munkáltató legfeljebb tizenöt
munkanapot igénybe vehet az alábbi esetekben illetve célokkal:
a) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, gyermekfelügyelet, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó
pedagógiai szakszolgálati tevékenység céljára,
b) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés céljából, vagy
c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus esetében – a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével – a nevelési évben adják ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályba lépő új jogszabállyal a szabadság alapszabadság és pótszabadság kategóriái módosultak. Az eddigiekben a pedagógusoknak és egyes nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltött munkavállalóknak munkakörük jogán évi 25 nap pedagógus pótszabadság járt, ez most beolvadt az alapszabadság kategóriájába. Pótszabadság jár a munkavállalónak első házasságkötése alkalmából, a nagyszülőnek unokája születése esetén, valamint a tizenhat évesnél fiatalabb gyermeket nevelő szülőnek.

A törvénytervezet 91. § (3) bekezdésében a Munka törvénykönyvében foglaltakkal azonosan úgy rendelkezik, hogy a munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló legalább öt munkanappal korábban közölt kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni.

2023. június 8.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő