Miénk itt a TÉR…

a pedagógus teljesítményértékelési rendszer tervezésének és működtetésének feladatairól

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint a munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét. A munkáltató a teljesítményértékelés eredményének figyelembevételével a pedagógus havi illetményét az illetménysáv keretein belül a Púétv. 43. §-ának megfelelően határozhatja meg.

A pedagógus teljesítményértékelési rendszer (rövidítésben: TÉR) bevezetésére a 2024/2025-ös tanév indulásakor, tehát 2024. szeptember 1-jével kerül sor. A TÉR megvalósításának szabályait a 2024. június 1-jén hatályba lépő 18/2024. (IV.4.) BM rendelet rögzíti, amely tartalmazza a teljesítményértékelési rendszer működtetésének legfontosabb szabályait. A személyre szabott éves teljesítménycélok és értékelési szempontok meghatározásának, nyomon követésének és mérésének részletes módszertanát és szakmai szabályait a köznevelésért felelős miniszter 2024. június 10-ig teszi közzé az Oktatási Hivatal honlapján.

A teljesítményértékelési rendszer bevezetésével kapcsolatos előkészítő feladatokról a Menedzser Praxis Kiadó 2024. június 26-án 10.00 órai kezdettel ingyenes online szakértői napot hirdet, amelynek során 90 perces előadást tartok a TÉR működtetésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekről az alábbi témakörökben:

  • a teljesítményértékelési rendszer (a továbbiakban: TÉR) indításával kapcsolatos intézményi és igazgatói feladatok,
  • az igazgató feladatai a TÉR éves feladatainak megtervezésében, az intézmény vezetőinek bevonása a teljesítményértékelési feladatokba,
  • a pedagógusok és vezetők teljesítményértékelésének szempontjai,
  • az intézmények teljesítményértékelési szabályzatának elkészítésével kapcsolatos feladatok, az éves teljesítményértékelési feladatok tervezése és végrehajtása,
  • a személyre szabott éves teljesítménycélok és értékelési szempontok meghatározásának, teljesülésük nyomon követésének és mérésének módszertana és szakmai szabályai,
  • a tanévre/nevelési évre vonatkozó egyedi intézményi értékelési szempontok augusztus 25-ig történő igazgatói meghatározásának kötelezettsége,
  • a személyes teljesítménycélok meghatározási kötelezettsége a beosztott pedagógusok esetében szeptember 30-ig, vezetői megbízással rendelkezők esetében augusztus 31-ig,
  • az értékelendő személy teljesítményszintjének megállapítása, és a teljesítményértékelési elektronikus rendszerben történő rögzítése,
  • gyakorlati tanácsok az értékelési szempontok és a személyes teljesítménycélok meghatározásához és értékeléséhez.

A Kiadó az előadást követően (de már az előadás időtartama alatt is) lehetőséget biztosít kérdések beküldésére. Várom szíves érdeklődésüket és jelentkezésüket a Menedzser Praxis Kiadó ingyenes online szakértői napjára, ahol ismét találkozhatunk! Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://menedzserpraxis.hu/konferenciak.php?konf_ID=2889

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő, c. főiskolai docens