A pedagógusok illetményének/munkabérének alakulása 2023. július 1-től 2023. december 31-ig a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (10) bekezdésében foglaltak alapján

A pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben pedagógusdiplomával foglalkoztatott munkavállalók illetményére, illetőleg munkabérére vonatkozó szabályok szerint legutóbb 2023. január 1-jén kellett elkészíteni az új besorolásokat, amelyekben a garantált illetmény mellett a 296.400 Ft-os garantált illetményre történő kötelező kiegészítés, valamint az így kapott alapbérre számítandó 32%-os ágazati szakmai pótlék játszott szerepet. A 2023. július 15-én hatályba lépő, A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (10) bekezdése azonban 2023. július 15-től hatályosan a következőként rendelkezik:

157. § (10): Az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb

a) Gyakornok esetén 400.000 forintnál,

b) Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,

c) Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,

d) Mesterpedagógus esetén 520.000 forintnál,

e) Kutatótanár esetén 640.000 forintnál.

Az így megállapított illetmény összege meghaladhatja az Nkt. 65. §-a szerinti garantált illetmény összegét.

A fentiek alapján elkészítettem a pedagógusok 2023. július 1-től 2023. december 31-ig érvényes illetménytábláját, amely a fentiek szerint meghatározott minimális illetményeket tartalmazza. A táblázat „Összesen” oszlopaiban a garantált illetmények, a garantált bérminimumra történő kötelező kiegészítés és az így kapott összegre számítandó 32%-os ágazati szakmai pótlék összege szerepel. 2023. január 1-jétől ezen oszlop szerint kellett megállapítani a pedagógusok illetményét. A „Munkabér” rovatban a fenti jogszabálynak a minimális illetményekre vonatkozó szabályaival kiegészítve jelenítettem meg a 2023. július 1-jétől érvényes minimális illetmények/munkabérek összegét.

Ez azt jelenti, hogy mindazokban a fokozatokban és kategóriákban, ahol a garantált illetmény és a diplomás minimálbérre történő kiegészítés, valamint a 32%-os ágazati szakmai pótlék összege nem érte el a törvényben meghatározott fenti minimális összegeket, ott 2023. július 1-jétől meg kell emelni az illetményeket. Az így megemelt illetményekről azonban a törvény 157. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltatónak csak 2023. szeptember 15-ig kell átadnia a kinevezés-módosítást azzal, hogy az abban szereplő megemelt illetmények 2023. július 1-jétől visszamenőleg járnak. A 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetmény-különbözetet a munkáltató 2023. december 10-ig köteles kifizetni a törvény 157. § (12) bekezdésének rendelkezése szerint.

A 2023. július 1-jétől december 31-ig érvényes minimális illetmények/munkabérek táblázata az alábbiakban összegezhető.

A legfontosabb tapasztalatok és változások a 2023. január 1-től érvényes illetményekhez viszonyítva az alábbiakban fogalmazhatók meg. A Gyakornok fokozatba sorolt pedagógusok illetménye csupán 2%-kal emelkedik. A Pedagógus I. fokozatban a főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében immár a 11. fokozattal bezárólag azonosak az illetmények, az egyetemi végzettség esetén ez a 7. fokozattal bezárólag érvényes. A Pedagógus II. fokozatban érvényes minimális 430 eFt-os illetmény az első kilenc kategóriában eredményezi az illetmények nivellálódását, az egyetemi diploma esetében ez hat kategóriát érint. A Mesterpedagógus fokozatban főiskolai végzettség esetén a kilencedik fokozattal bezárólag érvényesül a minimális 520 eFt-os illetmény, míg az egyetemi végzettséggel rendelkezőknél a kiegyenlítődés nem érvényesül. A Kutatótanár fokozatban a főiskolai végzettség esetében mind a tíz érintett kategóriában emelkedik az illetmény, míg az egyetemi végzettség esetében négy kategóriában tapasztalhatjuk az illetmények kiegyenlítődését.

A 2023. július 1-től emelkedő illetmények összesen 28 különböző fokozatban és kategóriában mutattak nivellálódást a 2023. január 1-jei állapotokhoz képest. A 2023. január 1-jén és a most bevezetett változások során azonban már 45 illetményfokozat és kategória esetében érvényesült az illetmények nivellálása. Ez a jelenség mutatja a jelenlegi bértábla és az ágazati szakmai pótlék rendszerének szakmai tarthatatlanságát.

Felhívom az olvasók figyelmét arra, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 98. §a, amely az illetménysávok bevezetéséről rendelkezik, csak 2024. január 1-jén lép hatályba. Ennek alapján 2024. január 15-ig kell majd elkészíteni a kinevezés módosítását, amelynek tartalmaznia kell a 2024. január 1-jétől érvényes illetmény összegét a törvény 97.§ (1) bekezdésének megfelelően az alábbi szabályok, illetve illetménysávok szerint:

a) Gyakornok esetén: a Kormány által rendeletben megállapított összeg,

b) Pedagógus I. esetén 410.000 Ft-tól 1.065.000 Ft-ig,

c) Pedagógus II. esetén 430.000 Ft-tól 1.135.000 Ft-ig,

d) Mesterpedagógus esetén 520.000 Ft-tól 1.365.000 Ft-ig,

e) Kutatótanár esetén 640.000 Ft-tól 1.470.000 Ft-ig.

A törvény 159.§ (2) bekezdése ezzel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy a havi illetmény, munkabér nem lehet kevesebb, mint az érintett 2023. december 31. napján érvényes pótlékok nélküli illetményének (munkavállalók esetén alapbérének) és köznevelési szakmai ágazati pótlékának együttes összegénél.

2023. július 18-án

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő