A pedagógusok illetményének, munkabérének változása 2023. január 1-jétől

December közepén megszületett a megállapodás a 2023. évi minimálbérről és garantált bérminimumról (diplomás minimálbér), utóbbinak kiemelt szerepe van a pedagógusok illetményének/munkabérének meghatározásakor. A 2023. évi bérminimum (a múlt évi bruttó 200.000,–Ft-ról) 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum (az elmúlt évi bruttó 260.000,– Ft-ról) 296.400,– Ft-ra emelkedik, az emelkedés mértéke 16%, illetve 14%. A Kormány 524/2022. (XII. 16.) rendelete módosította a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdését a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának mértékéről. Az ágazati szakmai pótlék 2023. január 1-jétől a 2022. évi 20%-ról 32%-ra emelkedik. 2023. január 1-jétől a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 16. § (11) tehát így rendelkezik:A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.„

A 32%-os ágazati szakmai pótlékot tehát a pedagógusok pótlékok nélküli illetménye alapján kell kiszámolni. A diplomások esetében azonban érvényes az 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezése, amely szerint a legalább középfokú iskolai végezettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében a garantált bérminimumot (diplomás minimálbért) alapbérként kell értelmezni. Tehát a pedagógusok alapbére nem lehet kevesebb a diplomás minimálbérnél, azaz 296.400 Ft-nál. A pontosság kedvéért idézzük most a szóban forgó kormányrendeletet.

573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2. §(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 232 000 forint….

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 296 400 forint,….

A pedagógusok 2023. január 1-jétől megállapítandó illetményét/munkabérét tehát úgy kell kiszámolni, hogy meg kell vizsgálni a garantált illetmény összegét, és ha az nem éri el a diplomás minimálbér 296.400,– Ft-os összegét, akkor a garantált illetményt erre ki kell egészíteni. Az így kiegészített 296.400,– Ft tekintendő a munkavállaló alapbérének (alapilletményének). Természetesen azokban az esetekben, amikor a magasabb fokozatokban, besorolási kategóriákban lévő pedagógusok garantált illetménye/munkabére elérte vagy meghaladta a diplomás minimálbér összegét, akkor ez az összeg számít az alapbérnek/alapilletménynek.

Fontos szabály, hogy a fentiek szerint a 32%-os ágazati pótlékot a pótlékok nélkül számított alapbér/alapilletmény figyelembe vételével kell kiszámítani. Tehát a pedagógusok módosított munkaszerződésében így kell kinéznie a munkabérről szóló szakasznak:

Példák a pedagógusok besorolásárapéldapélda
Garantált munkabér (besorolási bér)Ped. I. fokozat 3.Ped. I. fokozat 12.
Végzettség szintjeFőiskolai (BA)Főiskolai (BA)
Besorolási bér237 510 Ft319 725 Ft
Kiegészítés garantált bérminimumra58 890 Ft0 Ft
Alapbér összesen296 400 Ft319 725 Ft
32%-os ágazati szakmai pótlék94 848 Ft102 312
Kötelező pótlékha vanha van
Más pótlékha vanha van
Munkabér összesen391 248 Ft422 037 Ft

A szakmai ágazati pótlék 32%-ra történő emelése az előző évi 20%-os mértékhez képest 11%-kal (1,32/1,20*100%) emeli a pedagógusok illetményét/munkabérét. A pedagógus előmeneteli rendszer azonban továbbra is a garantált illetmények táblázatán, és az annak alapjául szolgáló 101.500,– Ft-os vetítési alapból kiszámolható illetményalapon nyugszik. A pályán lévő pedagógusok döntő többségének (jellemzően a középkorú és az idősebb generációnak) ezért csak 11%-kal növekszik a havi illetménye/munkabére. A gyakornok fokozatban lévő pályakezdőknek, valamint a főiskolai szintű (BA) végzettséggel rendelkező Pedagógus I. fokozat 2-9. kategóriákba, az egyetemi (MA) végzettséggel rendelkező Pedagógus I. fokozat 2-6. kategóriákba besorolt, valamint a főiskolai szintű végzettséggel rendelkező Pedagógus II. fokozat 4-6. kategóriákba sorolt pedagógusok illetménye/munkabére azonban a 11%-tól jelentősebb mértékben emelkedik. A 11%-os általános illetményemelkedéstől nagyobb mértékű bérnövekedés a garantált bérminimum (diplomás minimálbér) 14%-os növekedésének következménye, amely a legkevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező fiatalabb korosztályt érinti a legnagyobb mértékben.

Mivel azonban nem változott a pedagógus előmeneteli rendszert alapjaiban meghatározó bértábla, azaz a garantált illetményekre vonatkozó rendelkezés, a diplomás minimálbér jelentős mértékű emelkedése azt eredményezi, hogy a főiskolai szintű végzettséggel Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégák módosítandó munkaszerződésekor a 2-9. kategóriában lévők a gyakornoki fokozatba sorolt pályakezdők számára megállapított 391.248,– Ft munkabérrel azonos bruttó munkabért kapnak. Azaz a Pedagógus I. fokozat 2-9. kategóriában megállapítandó illetmény/munkabér azonos a gyakornokok számára megállapítandó munkabérrel. Az előző okok miatt ugyanígy egybemosódik a gyakornoki illetménnyel a főiskolai szintű diplomával rendelkező Pedagógus II. fokozat 4-6. kategóriákba sorolt pedagógusok, valamint az egyetemi szintű diplomával rendelkező Pedagógus I. fokozat 2-6. kategóriákba sorolt pedagógusok munkabére. Összegezve megállapíthatjuk, hogy a főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők esetében a gyakornokokkal együtt 12 kategóriában az alapbér a diplomás minimálbérrel azonos 296.400,– Ft lesz, amely megemelkedik a 32%-os ágazati pótlékkal, így a teljes munkabér ezekben a kategóriákban 391.248,– Ft lesz. A diplomás minimálbér emelkedése az egyetemi végzettséggel rendelkező Pedagógus I. fokozat 2-6. kategóriába sorolt pedagógusok esetében is nivellálódást eredményez. Esetükben az alapbér szintén a diplomás minimálbérrel azonos 296.400,–Ft lesz, amely a 32%-os ágazati pótlékkal ezekben az esetekben is 391.248 Ft-ra növekszik. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése a gyakornoki fokozattal együtt tehát összesen 17 fizetési kategóriában eredményezi a 391.248,– Ft-ban meghatározott minimális pedagóguskereseteket. A nivellálódott fizetési kategóriákat táblázatunkban világoszöld színezéssel szemléltettük. A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatokban a nivellálódás nem jelentkezik, ezekben a fokozatokban az illetményemelkedés mértéke 11%-os.

Az alacsonyabb fokozatokban a legkevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezők esetében azonban lényeges az illetményemelkedés mértéke, amely a gyakornokok és a főiskolai diplomával rendelkező Pedagógus I. fokozat 2-5. kategóriákban lévő kollégák esetében 25,4%-os bérnövekedést eredményez. Hozzá kell azonban tennünk, hogy ennek eredményeként a főiskolai diploma birtokában pedagógusként dolgozó kollégák – a jelenleg hatályos rendelkezések szerint – 26 évig (!) megrekednek a pedagógus életpályán, mert háromévenként ugyan emelkedik a besorolási kategóriájuk, de ennek során illetményük egyáltalán nem. Az egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében ez a megrekedés csak (!) 17 évig tart, a 18. év szakmai gyakorlat után már valójában emelkedik majd a fizetésük. Az itt leírtak azonban azt mutatják, hogy a pedagógus bértábla és a garantált bérminimum együttes alkalmazása teljes mértékben szétrázza a garantált illetményeket meghatározó rendelkezéseket, és évtizedekre befagyasztja a pedagógusok tényleges előmenetelét azzal, hogy a gyakornoki illetmények szintén rögzíti a munkabéreket. Nyilvánvaló, hogy a nivellált munkabérek a legcsekélyebb motivációt sem eredményezik a pedagóguspályára készülőknek és a pályakezdő pedagógusoknak, és az amúgy is a teljes mértékben aránytalan pedagógus korfa további torzulását generálják. Ennek következtében nélkülözhetetlen egy új pedagógus bérezési struktúra halaszthatatlan megalkotása, amelynek munkálatai – bizonyos sajtóértesülések szerint – megkezdődtek.

Mindezekhez hozzá kell tennünk, hogy ezek a szakértői megállapítások jelen cikk 2022. december 20-i megírásakor hatályos rendelkezések alapján születtek. Amennyiben 2023-ban a pedagógus előmeneteli rendszerben további lényeges rendszerszintű változásokról születik döntés, vagy az uniós források birtokában jelentős (és szükséges) pedagógus béremelésre, új bérezési koncepció megalkotására kerül sor, akkor az itt leírtak jelentős része bizonyára módosításra szorul. Kívánom minden érintettnek, hogy ez mielőbb bekövetkezzék!

Petróczi Gábor

tanügyigazgatási szakértő