Óvodapedagógusok besorolása és minimális illetménye 2023. július 1-jétől december 31-ig

A pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben pedagógusdiplomával foglalkoztatott munkavállalók illetményére vonatkozó szabályok szerint legutóbb 2023. január 1-jén kellett elkészíteni az új besorolásokat, amelyekben a garantált illetmény mellett a 296.400 Ft-os garantált illetményre történő kötelező kiegészítés, valamint az így kapott alapbérre számítandó 32%-os ágazati szakmai pótlék játszott szerepet. A 2023. július 15-én hatályba lépett, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (10) bekezdése azonban 2023. július 15-től hatályosan a következőként rendelkezik:

157. § (10): Az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb

a) Gyakornok esetén 400.000 forintnál,

b) Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,

c) Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,

d) Mesterpedagógus esetén 520.000 forintnál.

Az így megállapított illetmény összege meghaladhatja az Nkt. 65. §-a szerinti garantált illetmény összegét.

A fentiek alapján elkészítettem a főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok 2023. július 1-től 2023. december 31-ig érvényes illetményét tartalmazó tábláját, amely a fentiek szerint meghatározott minimális illetményeket tartalmazza. A táblázat „Összesen” oszlopaiban a garantált illetmények, a garantált bérminimumra történő kötelező kiegészítés és az így kapott összegre számítandó 32%-os ágazati szakmai pótlék szerepel. 2023. január 1-jétől ezen oszlop szerint kellett megállapítani a pedagógusok illetményét/illetményét. Az „Illetmény” rovatban a fenti jogszabálynak a minimális illetményekre vonatkozó szabályaival kiegészítve jelenítettem meg a 2023. július 1-jétől érvényes minimális illetmények összegét.

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény 157. § (10) bekezdése minden illetményfokozatban előírja a minimális illetmény összegét. Ez azt jelenti, hogy mindazokban a fokozatokban és kategóriákban, ahol a garantált illetmény és a diplomás minimálbérre történő kiegészítés, valamint a 32%-os ágazati szakmai pótlék összege nem érte el a Státusztörvényben meghatározott fenti minimális összegeket, ott 2023. július 1-jétől meg kell emelni az illetményeket. Az így megemelt illetményekről azonban a törvény 157. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltatónak csak 2023. szeptember 15-ig kell átadnia a kinevezés-módosítást azzal, hogy az abban szereplő megemelt illetmények 2023. július 1-jétől visszamenőleg járnak. A 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetmény-különbözetet a munkáltató 2023. december 10-éig köteles kifizetni a törvény 157. § (12) bekezdésének rendelkezése szerint.

A 2023. július 1-jétől a főiskolai diplomával rendelkező óvodapedagógusokra érvényes minimális illetmények táblázata az alábbiakban összegezhető.

A táblázat utolsó oszlopában kiszámoltam, hogy a 2023. július 1-jétől fizetendő minimális illetmény hány százalékkal magasabb, mint a 2023. január 1-jén a 32%-os ágazati pótlék bevezetésével számolt járandóság. Megállapítottam, hogy a Pedagógus I. fokozat első tíz kategóriájában – az utolsó kategória kivételével – egyaránt 5%-os a béremelés, tehát a 2023. január 1-jei 11%-os béremeléssel együtt július 1-jétől 16%-os az éves minimális béremelésük mértéke. A Pedagógus II. fokozat első hat kategóriájában látható béremelés: ennek mértéke 2-10 % között van, tehát az érintett kategóriákban a januári béremeléssel együtt 13-21%-os az éves minimális béremelés. A Mesterpedagógus fokozat első három kategóriájában tapasztalható 3-8%-os minimális béremelés, amely a január 1-jei 11%-kal éves szinten 14-19%-os minimális béremelést jelent. A 2023. július 1-jétől december 31-ig tartó időszakban tehát a főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok esetében az összesen 36 fizetési kategóriából 21 kategóriában jelentkezik némi kötelező béremelés, ennek mértéke az összes kategória figyelembe vételével 3%-os. A 32%-os ágazati pótlék 2023. január 1-jei bevezetéséből adódó 11%-os béremeléssel együtt ez átlagosan 14%-os béremelést jelent, amit persze csökkent az, hogy a Státusztörvény által most bevezetett béremelés nem január 1-jéig visszamenőlegesen, hanem csak július 1-jéig visszamenőleg jár.

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő