Huszonöt éven át vezettem a Kazincbarcikán működő Ságvári Endre Gimnáziumot, majd 2011-től az annak örökébe lépő Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumot. Diákként magam is a Ságváriban érettségiztem, és gyermekeim is ott kaptak jó nevelést és színvonalas oktatást. Az elmúlt 25 évben gyakorlatot szereztem a tanügy-igazgatási munkában, ismerem és szeretem a dinamikusan változó közoktatási jogszabályokat. Vezetőtársaim és a pedagógusok sokszor fordulnak hozzám ügyes-bajos dolgaikkal, az immár erőteljesen megnövekedett kérdések özönének megválaszolására igyekszem időt szakítani. Örömöt jelent számomra, hogy korábbi szakértői honlapomat sok ezer vezető és pedagógus kollégám rendszeresen látogatta, és olvasóim száma meghaladta a hétmilliót! 

Rendszeres szakértői munkát végzek, elsősorban a tanügyigazgatás területén. Legkedvesebb területeim a jogszabályok és az intézmények szabályozása. Szakértőként immár számos alkalommal bírósági ügyekben is kaptam megbízást. Büszke vagyok volt iskolám tanügy-igazgatási koncepciójára, diákjaimra és munkatársaimra!  2019-ben befejeztem igazgatói pályafutásomat, de szakértőként továbbra sem unatkozom. Konferenciákon rendszeresen tartok előadásokat szakmai kérdésekről. Rendszeresen írok szakmai cikkeket, elsősorban a Menedzser Praxis és a Raabe Klett Kiadók számára.

Szerte az országban sok előadást tartok fenntartók, iskolák és óvodák nevelőtestülete számára, és az egyházi fenntartók is megtisztelnek bizalmukkal. Sok szakértői feladatra kapok felkérést, amelyeknek igyekszem a lehető legjobb szakmaisággal megfelelni. A pedagógusok, az igazgatók és az óvodavezetők, de a fenntartók képviselői is megtalálnak problémáikkal, így naponta elektronikus levelek tucatjait van lehetőségem megválaszolni. E tekintetben azonban türelmüket kérem, mert egyszemélyben kell megfelelnem elvárásaiknak, ez sokszor komoly terhelést jelent számomra.

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem külsős tanáraként három évtizede veszek részt a pedagógus szakvizsgára készülő hallgatók oktatásában és vizsgáztatásában. A jelek azt mutatják, hogy a hallgatók szeretik az előadásaimat… A Főiskola Szenátusa 2007-ben „címzetes főiskolai docens” címet adományozott számomra.A köztársasági elnök 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesített. 2019-ben a Magyar Püspöki Konferenciától megkaptam a Szent Gellért-díj arany fokozatát, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzatától a „Kazincbarcika Város Közneveléséért” kitüntető díjat.