„A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozók szabadságának kiadásával kapcsolatos szabályok különös tekintettel a gyermek születése esetén járó szabadság esetére” ma közzétett cikkemhez kapcsolódóan közzéteszem a szabadság, pótszabadság igénylésével kapcsolatos dokumentum-mintáimat.

Az alábbiakban az alábbi típusú kérelmekre találnak alkalmazható mintát:

1. Kérelem az alapszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

2. Kérelem gyermekek után járó pótszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

3. Kérelem szülői szabadság megjelölt időpontban történő kiadására

4. Kérelem apasági szabadság megjelölt időpontban történő kiadására

5. Kérelem nagyszülői pótszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

6. Kérelem első házasságkötés után járó pótszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

1. Kérelem alapszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

…………….. igazgató részére

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuthfalva

Cím

Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérem Önt, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 91. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint éves alapszabadságomból szíveskedjék számomra 2024. május 6-tól 10-ig öt munkanap, valamint 2024. szeptember 16-tól 17-ig további két munkanap szabadságot a kért időpontokban biztosítani. Jelen kérésemet a szabadság igényelt időpontját megelőző öt munkanapnál korábban terjesztettem elő.

Budapest, 2024. április 25-én

……………………………….

köznevelési foglalkoztatott

A szabadság igénylésére vonatkozó írásbeli kérést 2024. április 25-én átvettem, a szabadság kiadását a kért időpontokban biztosítom:

………………………………….

      igazgató

2. Kérelem gyermekek után járó pótszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

…………….. igazgató részére

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuthfalva

Cím

Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérem Önt, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 90. § (1)/d, valamint (11)-(12) bekezdései, továbbá a 91. § (5) bekezdés c) szakaszának rendelkezései szerint szíveskedjék számomra a két 16 évesnél fiatalabb gyermekem után 2024-ben járó összesen négy munkanap pótszabadságból 2024. május 6-tól május 8-ig három nap pótszabadságot a kért időpontban biztosítani. Jelen kérésemet a szabadság igényelt időpontját megelőző tizenöt munkanapnál korábban terjesztettem elő.

Budapest, 2024. április 10-én

……………………………….

köznevelési foglalkoztatott

A pótszabadság igénylésére vonatkozó írásbeli kérést 2024. április 10-én átvettem, a pótszabadság kiadását a kért időpontban biztosítom:

………………………………….

      igazgató

3. Kérelem szülői szabadság megjelölt időpontban történő kiadására

…………….. igazgató részére

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuthfalva

Cím

Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérem Önt, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 90. § (1)/b bekezdése, (4) bekezdése, valamint a 91. § (5) bekezdése b) szakaszának rendelkezései szerint szíveskedjék számomra 2024. március 1-jén született gyermekem után a 2027. február 28-ig igénybe vehető 44 munkanap szülői szabadság terhére 2024. március 20-tól április 2-ig tíz munkanap szülői szabadságot a kért időpontban biztosítani. Tudomásom van arról, hogy a Púétv. 106. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a szülői szabadság időtartamára csupán a távolléti díj 10%-ára vagyok jogosult.

Budapest, 2024. március 8-án

……………………………….

  köznevelési foglalkoztatott

A szülői szabadság igénylésére vonatkozó írásbeli kérést 2024. március 8-án átvettem, a szülői szabadság kiadását a kért időpontban biztosítom:

………………………………….

      igazgató

4. Kérelem apasági szabadság megjelölt időpontban történő kiadására

…………….. igazgató részére

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuthfalva

Cím

Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérem Önt, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 90. § (1)/c), (5) bekezdése, valamint a 91. § (5) bekezdése a) szakaszának rendelkezései szerint szíveskedjék számomra 2024. március 1-jén született gyermekem után a születését követő második hónap utolsó napjáig, azaz 2024. május 31-ig igénybe vehető tíz munkanap apasági szabadság terhére 2024. március 5-től március 19-ig tíz munkanap apasági szabadságot a kért időpontban biztosítani. Tudomásom van arról, hogy a Púétv. 106. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az apasági szabadság első öt napjának időtartamára a távolléti díjra, második öt napjára pedig a távolléti díj 40%-ára vagyok jogosult.

Budapest, 2024. március 1-jén

……………………………….

  köznevelési foglalkoztatott

Az apasági szabadság igénylésére vonatkozó írásbeli kérést 2024. március 1-jén átvettem, a szabadság kiadását a kért időpontban biztosítom:

………………………………….

      igazgató

5. Kérelem nagyszülői pótszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

…………….. igazgató részére

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuthfalva

Cím

Tisztelt Igazgató Asszony!

Kérem Önt, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 90. § (1)/d) szakaszának, továbbá (6) bekezdésének rendelkezései szerint szíveskedjék számomra 2024. március 6-án született unokám után a születését követő második hónap utolsó napjáig, azaz 2024. május 31-ig igénybe vehető öt munkanap nagyszülői pótszabadság terhére 2024. március 18-tól március 22-ig öt munkanap nagyszülői pótszabadságot a kért időpontban biztosítani. Tudomásom van arról, hogy a nagyszülői pótszabadság időtartamára távolléti díjra vagyok jogosult.

Budapest, 2024. március 11-én

……………………………….

köznevelési foglalkoztatott

A nagyszülői pótszabadság igénylésére vonatkozó írásbeli kérést 2024. március 11-én átvettem, a pótszabadság kiadását a kért időpontban biztosítom:

………………………………….

      igazgató

6. Kérelem első házasságkötés után járó pótszabadság megjelölt időpontban történő kiadására

…………….. igazgató részére

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuthfalva

Cím

Tisztelt Igazgató Úr!

Kérem Önt, hogy A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 90. § (1)/d) szakasza, valamint (7) bekezdésének rendelkezései szerint szíveskedjék számomra 2024. március 2-án történt első házasságkötésem révén a házasságkötést követő második hónap utolsó napjáig, azaz 2024. május 31-ig igénybe vehető öt munkanap első házasságkötés utáni pótszabadság terhére 2024. május 13-tól május 17-ig öt munkanap pótszabadságot a kért időpontban biztosítani. Tudomásom van arról, hogy az első házasságkötés utáni pótszabadság időtartamára távolléti díjra vagyok jogosult.

Budapest, 2024. március 11-én

……………………………….

köznevelési foglalkoztatott

Az első házasságkötés után igénybe vehető pótszabadság igénylésére vonatkozó írásbeli kérést 2024. március 11-én átvettem, a pótszabadság kiadását a kért időpontban biztosítom:

………………………………….

      igazgató