Tisztelt Olvasóim!

A mai napon honlapom Munkajog menüpontjában négy új dokumentumot helyeztem el. Ezek egyike a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba történő kinevezés mintája, amelyet 2024. január 30-ig kell átadni a pedagógusoknak és más köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülő kollégáknak. Ennek kapcsán érkezett több olyan kérés, hogy készítsem el az osztályfőnöki, illetőleg a munkaközösség-vezetői megbízás mintadokumentumait. Ezeket a mai napon befejeztem és feltettem a holnapomra az előbb említett Munkajog menüpontba a kinevezési mintadokumentum alá. Elkészítettem azt a tájékoztatást, amelyet a köznevelési foglalkoztatottak számára a kinevezés átadását követő 15 napon belül, tehát általában február 6-ig kell átadni. Használják ezeket egészséggel, remélem hasznukra lesznek!

Mind a négy dokumentum letölthető Word formátumban. A két megbízási dokumentumhoz illesztettem egy-egy feladatleírást is, amely természetesen szabadon alakítható a kollégák és az intézmények igényeinek megfelelően. Felhívom a figyelmet arra, hogy – amint az a megbízásokat tartalmazó mintadokumentumokban is olvasható – az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői (és ugyanígy a vezetői) megbízások nem minősülnek a Ptk. szerinti megbízási szerződéseknek, mert ezek egyike sem a munkáltató és a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló személy kétoldalú szerződéses megállapodása, hanem a Pedagógusok új életpályájáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő egyoldalú munkáltatói megbízás.

2024. január 23-án

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő